SCI
SNRU
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  50
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  285
  เยี่ยมชมปีนี้ :  285
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  30,842
  IP :  192.168.99.254
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกบนคร  
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 21กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ลานสโมสรนักศึกษา อาคาร7  
น้องใหม่ร่วมใจเดินเท้าถวายเครื่องสักการะพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน วันที่ 22 กรกฎาคม 2560  
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 การฝึกซ้อมกลุ่มย่อยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การประชุมพัฒนาผลงานทางวิชาการ ผศ.รศ.ศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประมวลภาพกิจกรรมงาน “งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่จะย้ายกลับสู่ภูมิลำเนา ประจำปี 2559“  
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไหว้ศักดิ์การะปู่หนองหญ้าไซ เนื่องวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 สำเร็จ เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย  
ภาพกิจกรรม ประเพณีรับน้องรวมใจเดินเท้าไหว้พระธาตุ นมัสการหลวงพ่อองค์แสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประมวลภาพกิจกรรมงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559“  
ภาพกิจกรรม การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2559  
ภาพกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมรับน้อง“  
ภาพกิจกรรม การเสวนา เรื่อง “กลไกส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และผลผลิตงานวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์”  
ข่าวกิจกรรม โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี “สะเต็มศึกษาสู้อาชีพ“  
ประมวลภาพ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ประมวลภวพกิจกรรม โครงการอบรม “เทคนิคการบริหารหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ“  
ประมวลภวพกิจกรรม การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการนำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา  
ประมวลภาพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบเสนอ เหตุผล ความจำเป็น และภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน  
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
  
Previous Previous