SCI
SNRU
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  21
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  253
  เยี่ยมชมปีนี้ :  1,115
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  31,671
  IP :  192.168.99.254
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐  
ประกาศรายชื่อการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  
แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560  
ประชาสัมพันธ์ใบสมัครงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี2560  
ระเบียบการรับสมัครการแข่งขัน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560  
ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ”  
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560  
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สเต็มสู่นวัตกรรุ่นเยาว์“ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2560  
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สเต็มสู่นวัตกรรุ่นเยาว์“ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2560  
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ น.ส.สุวิจิตรา เหล่าชรา ได้รับรางวัลทุน “เยาวชนคุณภาพแห่งปี2016”  
สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษา/นักศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันเกม SUDOKU  
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ประถมศึกษา  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
กำหนดการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15-16 และ 18-20 สิงหาคม 2559  
มีข้อมูลทั้งหมด  27  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
  
Previous Previous