SCI
SNRU
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  7
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  242
  เยี่ยมชมปีนี้ :  242
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  30,799
  IP :  192.168.99.254
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
  ข่าวสารและกิจกรรม
 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกบนคร
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  18-08-2560
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกบนคร โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560


  
Previous Previous