SCI
SNRU
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  6
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  241
  เยี่ยมชมปีนี้ :  241
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  30,798
  IP :  192.168.99.254
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศรายชื่อการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  10-08-2560


***  ขอความอนุเคราะห์ให้ทางโรงเรียนเข้าตรวจสอบรายชื่อนักเรียนของแต่ละการแข่งขันก่อนวันแข่งขันจริงด้วยนะครับ


******   ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน******  

กำหนดการพิธีเปิด-กิจกรรมและการแข่งขัน


วันที่ 16 สิงหาคม  พ.ศ.2560


การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)


การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น

การแข่งขันซูโดกุ  ระดับ ประถม

ประกวดวาดภาพ ระดับ ประถม

ประกวดวาดภาพ ระดับ ม.ต้น
 


วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ.2560


การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ม.ต้น

การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ม.ปลาย

การแข่งขันซูโดกุ  ระดับ ม.ต้น


วันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ.2560

ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น

การแข่งขันซูโดกุ  ระดับ ม.ปลาย

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย/เทียบเท่า

 


  
Previous Previous