SCI
SNRU
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  43
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  278
  เยี่ยมชมปีนี้ :  278
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  30,835
  IP :  192.168.99.254
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
  ข่าวสารและกิจกรรม
  ระเบียบการรับสมัครการแข่งขัน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  09-06-2560

ระเบียบการแข่งขันกิจกรรม
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ระเบียบการรับสมัครประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)


ระเบียบการแข่งขันกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้


ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้


ระเบียบการประกวดแข่งขันการวาดภาพวิทยาศาสตร์

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการวาดภาพวิทยาศาสตร์


ระเบียบการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SNRU Computer Programming Contest 2017

ใบสมัครการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SNRU Computer Programming Contest2017 (SNRU-CPC 2017)

เว็บไซต์  สมัครการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SNRU Computer Programming Contest2017 (SNRU-CPC 2017)

 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


ระเบียบการรับสมัคร การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปก

รูปแบบการเสนอหัวข้อ

รูปแบบรายงาน


การทำแผงสำหรับแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์

ใบสมัคร การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เว็บไซต์การรับสมัคร การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระเบียบการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

บสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์


ระเบียบการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

 
 คู่มือการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกระดับประเทศ ปี 2560

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกระดับประเทศ ปี 2560  


ระเบียบการแข่งขัน การประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี  2560

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับประเทศ ปี  2560


ระเบียบการแข่งขันเกมซูโดกุ (SUDOKU  GAME)

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมซูโดกุ (SUDOKU  GAME)


ระเบียบการประกวดร้องเพลง  

ใบสมัครการประกวดร้องเพลง  

สอบถามข้อมูลการสมัครเข้าร่วม ได้ที่

สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โทร.  0-4297-0030 โทรสาร 0-4297-0029

Website : http://sci.snru.ac.th 


  
Previous Previous