SCI
SNRU
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  3
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  276
  เยี่ยมชมปีนี้ :  2,239
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  43,535
  IP :  192.168.44.254
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
      SCI News & Event  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร       ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐       ประกาศรายชื่อการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐       กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกบนคร        แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560       กิจกรรมการทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 21กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ลานสโมสรนักศึกษา อาคาร7        น้องใหม่ร่วมใจเดินเท้าถวายเครื่องสักการะพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน วันที่ 22 กรกฎาคม 2560        ประชาสัมพันธ์ใบสมัครงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี2560        ระเบียบการรับสมัครการแข่งขัน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560       ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ”     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน : 395)
ประกาศรายชื่อการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (อ่าน : 619)
แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน : 269)
ประชาสัมพันธ์ใบสมัครงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี2560 (อ่าน : 468)
ระเบียบการรับสมัครการแข่งขัน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 (อ่าน : 1,227)
ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ” (อ่าน : 394)
  ข่าวกิจกรรม
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อ่าน : 273)
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกบนคร  (อ่าน : 398)
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที่ 21กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ลานสโมสรนักศึกษา อาคาร7  (อ่าน : 292)
น้องใหม่ร่วมใจเดินเท้าถวายเครื่องสักการะพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน วันที่ 22 กรกฎาคม 2560  (อ่าน : 277)
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 การฝึกซ้อมกลุ่มย่อยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน : 233)
การประชุมพัฒนาผลงานทางวิชาการ ผศ.รศ.ศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน : 359)
ประมวลภาพกิจกรรมงาน “งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่จะย้ายกลับสู่ภูมิลำเนา ประจำปี 2559“ (อ่าน : 367)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อ่าน : 338)
  งานวิจัย
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 “ และงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2  (อ่าน : 362)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) หมาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้ (อ่าน : 292)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั่้นเรียนสำหรับบุคลากร (สานวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้ (อ่าน : 283)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 281)
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน : 301)
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน : 332)
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 569)
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 410)
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกบนคร
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
  
Previous Previous